Portfolio Category: Industrija

Podzemno in nadzemno kartiranje proizvodnje

Izvedli smo kartiranje podzemne in nadzemne infrastrukture na območju večje proizvodnje. Izdelan je bil enoten 3D model terena in vse pozdzemne in nadzemne infrastrukture. Jaški in cevovodi so opremljeni z atributnimi podatki in s tem model predstavlja BIM, ki ga uporabnik koristi za bazo podatkov. Za meritve e bil uporabljen terestrični laserski skener in georadar....
Read more

Analiza kolizij v proizvodnji

3D lasersko skeniranje je bilo izvedeno za namen kontrole kolizij. Izdelana je bila simulacija vgradnje novih linij in transporta v obstoječem objektu....
Read more