GPR & TLS & UAV

Izvajamo meritve površja in podpovršja. Rezultate 3D laserskih, fotogrametričnih in georadarskih meritev združujemo v enotni koordinatni sistem in jih vizualiziramo v 3D modelu. Po želji naročnika izdelamo namenske aplikacije, s katerimi uporabnik manipulira s 3D podatki po svojih potrebah. Običajno pa so podatki predstavljeni in zapisani v standarnem CAD in GIS programskem okolju.Georadar 3D skener