Mobilno 3D kartiranje železniške infrastrukture

Z mobilnimi merilnimi sistemu podjetja Amberg Technologies izvajamo meritve železniške infrastrukture.

Meritve geometrije tirov z merilnim vozičkom:

  • Nadvišanje tirnic
  • Vegavost tirnic
  • Smer in os tira

Z namestitvijo 3D laserskega skenerja na merilni voziček pridobimo podatek o zgornjem ustroju in profilu predora. S tem podatkom lahko izvajamo simulacije in analize kolizij in svetlega profila.