Kartiranje podpovršja – Georadar (GPR)

GPR georadar

Geodarar – GPR (“Ground Penetrating Radar”)

je brezkontaktna merska metoda, ki deluje po principu oddajanja in prejemanja radiskih valov, ki jih georadarska antena pošilja v tla oz v notranjost sten. Frekvenca valov je od 1 – 1000 MHz. Merilni sistem georadarja je sestavljen iz oddajne in sprejemne antene, kontrolne enote za shranjevanje in prikazovanje podatkov ter vozne platforme, na katero je nameščena.

Georadarska metoda ali Ultrazvočno merjenje podzemnih komunikacij

GPR tehnologija merjenja sestave tal in s tem iskanja podzemnih komunikacij predstavlja eno od možnih rešitev pri reševanju problemov povezanih z nenatančnimi podatki lokacij kablovodov, cevovodov ter drugih podzemnih objektih. Podatki pridobljeni z metodo GPR omogočajo izdelavo natančnega podzemnega katastra, ki ga lahko med drugim uporabimo pri izgradnji novih objektov, izkopavanjih, obnavljanjih podzemnih vodov,…

Globina doseganja geodadarja

Lokacijska in globinska natančnost georadarskih meritev je odvisna od sestave tal in izbire antene. Visokofrekvenčne antene (1000 MHz) nam podajo boljšo resolucijo podatkov ter manjšo globino (< 1m). Za doseganje večjih globin uporabljamo nižje-frekvenčne antene, s tem pa izgubljamo na resoluciji in zaznavamo lahko večje spremembe v podpovršju. Torej globina georadarskih meritev lahko sega od 1cm – cca 10m.

Področja uporabe GPR:

  • Lociranje in kartiranje podzemne infrastrukture oz izdelava podzemnega katastra
  • Identifikacija debeline slojev cest, predorskih sten
  • Meritve lokacije in debeline temeljev
  • Geološke in hidrogeološke raziskave
  • Lociranje podtalnice
  • Arheološke raziskave

Naši naročniki so pretežno vzdrževalci večjih industrijskih kompleksov, ki želijo imeti sistematično bazo podatkov podzemne in nadzemne infrastrukture. Sodelujemo tudi pri geoloških in hidrogeoloških raziskavah. Georadarske meritve združujemo z meritvami Lokatorja, 3D laserskim skeniranjem in Aero-fotogrametrijo.

GPR material depth antennaRadargram