3D modeliranje

Na podlagi vhodnih podatkov, ki jih pridobimo s pomočjo Lserskega skeniranja, Fotogrametrije in Georadarja izdelujemo 3D modele in 2D načrte dejanskega stanja obstoječiih predmetov, objektov, površja in podpovršja.

V strojniškem in energetskem področju izvajamo t.i. “Reverse Engineering”, kjer se pojavlja potreba po 3D digitalizaciji in modeliranju dejanske oblike postrojenj.

Izvozni formati so običajno .dwg, .step, .iges,, .dgn, .PDMS oz. v skladu z zahtevami naročnika.

3D modeliranje

Vitrum Laser d.o.o. ima večino projektov izvedenih na področju strojništva in energetike, od manjših (5m2) do velikih postrojenj (15ha).

Postrojenje industrija 3D