3D meritve energetskih objektovKontrole kolizij | BIM

Izvajamo natančne meritve in BIM modele kompleksnih energetskih postrojenj.

3D skeniranje | RefitIzmera in modeliranje obstoječih stanj plovil

Na podlagi 3D skeniranih podatkov izdelujemo 3D CAD modele za namen Refitting-a.

Kartiranje površja in podpovršja3D lasersko skeniranje in georadar

Naša specialna storitev je izvajanje, združevanje in 3D prezentacija laserskih in georadarskih podatkov v enotnem koordinatnem sistemu.

"As Built" 3D modeliranjeModeliranje dejanskega stanja postrojenj

Izdelujemo natančne in detajlne 3D modele obstoječih postrojenj na podlagi 3D laserskih podatkov.

GPR | C SCOPEIdentifikacija podzemne infrastrukture

Z našimi merilnimi inštrumenti lociramo vse vrste podzemne infrastrukture, zaznavamo debeline plasti, odkrivamo praznine in lokacijo podzemne vode.

Obratno inženirstvoREE = 3D scan -> CAD model

Z našimi 3D merilnimi inštrumenti digitaliziramo objekte neodvisno od njihove oblike in razsežnosti.

3D modeliranjeScan -> CAD -> BIM

Naši produkti so običajno 3D modeli dejanskega stanja objektov, ki jih atributiramo in izvozimo po želji naročnika.

Zadnji projekti

Button Text