3D dokumentiranje kulturno zaščitenega objekta Mitnica v Senožečah

  • Skeniranje fasad
  • Skeniranje kulturne dediščine Gregor Novaković
  • Skeniranje sakralnih objektov
  • Skeniranje zaščitenih objektov

3D skenirali smo objekt, ki je pod spomeniškim varstvom. Iz oblaka točk smo izrisali 2D načrte objekta.