Storitve

Storitve

1.

3D lasersko skeniranje

 • Kontrola gradenj
 • Identifikacija kolizij
 • Volumetrija
 • Deformacije
 • Obratno inženirstvo

 

4.

2D in 3D konstruiranje

 • “As Built” 3D Modeliranje
 • Prerezi, tlorisi
 • Topografski načrti, DMR
 • Analize odstopanj
 • Simulacije, animacije
2.

Kartiranje Podpovršja (GPR & Digital Locator)

 • Identifikacija cevi, jaškov
 • Identifikacija debeline in tipa plasti
 • Kontrola kvalitete cestišč
 • Geološke raziskave
 • Iskanje in lociranje arheoloških struktur

 

5.

Scan 2 BIM

 • Priprava 3D modelov za BIM
 • Parametrizacija modelov
 • Atributiranje 3D gradnikov
 • Povezovanje datotek
 • Pametno vzdrževanje

3.

Kartiranje z zraka (UAV)

 • GIS Kartiranje
 • Izdelava visokoresolucijskih DOF-ov
 • Volumetrija (izkopi, nasutja)
 • Termografski posnetki in poročila
 • Fotografiranje in video snemanje z zraka

6.

Monitoring & Deformacije

 • Monitoring plazov
 • Monitoring deformacij visokih gradenj
 • Monitoring deformacij predorov
 • Meritve in analiza deformacij strojnih elementov

Specialne storitve

As built laser scanning 3d

Modeliranje Energetskih postrojenj

Detajlno modeliranje dejanskih form

 • Stikališča
 • Plinske postaje
 • Postrojenja
 • Strojnice, kotlovnice
 • Rafinerija
Georadar

Georadar & TLS

Kombinacija meritev površja in podpovršja

 • Podzemna infrastruktura
 • Geotehnika
 • Rudarstvo
 • Vojska
 • Arheologija

Skeniranje jahte

TLS & Navtika

3D lasersko skeniranje v nautični industriji

 • Strojnice
 • Meritve zunanjosti in notranjosti plovil
 • Kontrola odstopanj dejanskega od načrtovanega
 • Remonti, rekonstrukcije