3D Lasersko skeniranje | LiDAR

 

3D lasersko skeniranje

3D lasersko skeniranje je brezkontaktna merska metoda. Uporablja se za zajem geometrijskih podatkov kompleksnih in nedostopnih površin. Inštrument – 3D skener samodejno omogoča celovito izmero vseh vidnih površin. Rezultat meritev pa je s posrednimi računalniškimi obdelavami pretvorjen v 3D modele, 2D načrte ali bazo podatkov, prilagojeno zahtevam oz. željam končnega uporabnika.

Tehnologijo lahko laično opišemo kot “zamrznitev” stanja obravnavanega objekta v danem trenutku in prenos le tega v računalnik – Digitalizacija podatka o obliki objekta. Torej lahko uporabnik virtualno vstopi v digitaliziran objekt ter v njem pridobiva metrične in vizualne prostorske informacije.

Prednosti 3D laserskega skeniranja:

 • Izjemna natančnost in celovitost izmerjenih podatkov
 • Brezkontaktnost meritev omogoča varnost operaterja in opreme ter meritev nedostopnih površin – izmerjene so površine, ki jih je drugače nemogoče izmeriti.
 • Hiter in celovit zajem metričnih podatkov ter s tem omogočanje nemotenih operativnih del na objektu.
 • Če je objekt podvržen deformacijam v prihodnosti, je na podlagi TLS meritev pridobljen podatek o njegovi dejanski obliki – MONITORING
 • Na podlagi periodičnih meritev se zaznavajo deformacije CELOTNEGA objekta in ne samo opazovane točke.
 • Ni vračanja na teren zaradi pomanjkljivih meritev, kar se dogaja pri konvencionalnih metodah.

Končni upodabniki rezultatov TLS meritev:

Spekter uporabnikov meritev je širok. Določena stroka uporablja zgolj neposredni rezultat meritev – oblak točk, sicer pa oblak točk premodeliramo in pretvorimo v standardne formate (DWG, STP, IFC, RVT,…).

Uporabniki storitev: Arhitekti, Gradbeniki, Konstrukterji, Projektanti, Komunalni inženirji, Strojniki, Arheologi,…

 

Plant 3d

 

Produkti 3D laserskega skeniranja:  

 • 3D CAD modeli
 • BIM modeli
 • Topografski načrti
 • Prerezi, Tlorisi, Fasade
 • DMR – modeli reliefa/terena
 • Deviacijske analize, Kontrole kolizij in svetlih profilov
 • Vizualizacija, Animacija, Simulacija

 

Ogled projektov