3D skeniranje in izdelava BIM modela bencinske postaje

  • 3D lasersko skeniranje petrol
  • 3D scan bim
  • 3D skeniranje petrol
  • BIM gas station
  • Petrol_BIM

3D skenirali smo objekt tako z metodo TLS kakor tudi GPR, s čimer smo prišli do celovite dokumentacije nadzemne in podzemne infrastrukture.