Kotlovnica (skeniranje in CAD modeliranje obstoječega stanja)

Izveden je bil 3D laserski posnetek industrijskega objekta. Iz oblaka točk je bil modeliran CAD model obstoječega stanja, ki ga je projektant uporabil za načrtovanje novega postrojenja.