3D skeniranje postrojenja-reciklirnice

  • Skeniranje postrojenja
  • 2D načrti
  • 3D skeniranje postrojenja
  • 3D lasersko skeniranje reciklirnice odpadkov
  • 3D skeniranje reciklirnice odpadkov

Izveden je bil 3D laserski posnetek reciklirnice. Iz oblaka točk je bil modeliran CAD model obstoječega stanja, ki ga je projektant uporabil za načrtovanje novega postrojenja.