Podzemno in nadzemno kartiranje proizvodnje

  • 3D scanning and ground penetrating radar
  • Georadarske meritve
  • GPR & TLS
  • Utility mapping

Izvedli smo kartiranje podzemne in nadzemne infrastrukture na območju večje proizvodnje. Izdelan je bil enoten 3D model terena in vse pozdzemne in nadzemne infrastrukture. Jaški in cevovodi so opremljeni z atributnimi podatki in s tem model predstavlja BIM, ki ga uporabnik koristi za bazo podatkov.
Za meritve e bil uporabljen terestrični laserski skener in georadar.