Analiza kolizij v proizvodnji

  • 3d scaniranje
  • Clash detection
  • Kontrola kolizij
  • Skeniranje proizvodnje

3D lasersko skeniranje je bilo izvedeno za namen kontrole kolizij. Izdelana je bila simulacija vgradnje novih linij in transporta v obstoječem objektu.