BIM modeliranje obstoječega objekta

  • Oblak točk
  • Pointcloud
  • Revit
  • Skeniranje objektov

Izdelan je bil BIM model objekta in baza podatkov za vzdrževalne namene in popise količin.