3D skeniranje jadrnice

  • 3d laser scanning marine render
  • 3D skeniranje ladje
  • Jacht scanning
  • Marine 3D scanning
  • Pointcloud ship
  • Scan ladja jahta 3D refit
  • Jacht 3d scanning
  • Refit
  • Skeniranje jahte

Za namen Refittinga je bil izdelan 3D CAD model obstoječega stanja 25m jadrnice. Meritve so se izvajale s 3D laserskim skenerjem. Projekt se je izvajal s partnerstvom podjetja Intri d.o.o.