Georadarski in TLS posnetek predora

  • PointCloud_Tunnel
  • 3D skeniranje tunel
  • GPR Georadar Predor Tunnel
  • Kartiranje vlažnosti predor
  • Meritve predorov
  • PointCloud_Tunnel

Z uporabo 3D laserja in GPR smo pridobili podatek o geometriji plašča predora ter identificirali lokacijo in obseg hribinske vode na izbranem profilu.