3D skeniranje plinske postaje

  • 3D skeniranje postrojenj
  • Plant laser scan as built model 0
  • Plant laser scan as built model 1
  • Plant laser scan as built model 2 wireframe
  • Plant laser scan as built model 2
  • Plant laser scan as built model 3
  • Plant laser scan as built model 4
  • Point cloud plant
  • PointCloud

Izdelan je bil CAD model LOD 300. V modelu je bila združena nadzemna in podzemna infrastruktura na podlagi TLS in GPR meritev.