3D skeniranje Marijinega znamenja

  • 3D lasersko skeniranje kipa
  • 3D lasersko skeniranje
  • 3D skeniranje kipa
  • 3D skeniranje kipov
  • 3D skeniranje skulptur
  • Heritage 3D laser scanning

Arhitekturni del kipa je bil 3D skeniran s terestričnim 3D laserskim skenerjem. Iz oblaka točk je bil izdelan 3D CAD model za namen CNC reprodukcije.